Páskovanie

Na konci roka dňa 17.12.2019 sa konali v našom judo oddieli skúšky technickej vyspelosti, ktorým sa tiež zvykne hovoriť páskovanie. Skúšky boli vykonávané druhýkrát v roku a tentokrát sa o vyššie žiacke technické stupne „Kyu“ snažili naši zverenci. Medzi nimi boli aj nováčikovia, ktorí skúšky absolvovali prvýkrát. Skúšobný komisár Ing. Ľuboš Frolo rozdal pred páskovaním organizačné pokyny a povzbudzujúce slová. Následne po rozcvičke začal úvodnou skúškou judistov, ktorou bolo preverenie ich fyzickej zdatnosti (gymnastické cviky ako aj pádove techniky), s čím nemal ani jeden zo skúšaných problém. Až potom nasledovali samotné techniky.
Skúšobný komisár od každého vyžadoval dôkladné zvládnutie techník, ktoré sú uvedené v skúšobnom poriadku, na príslušný technický stupeň.
Pre mladých judistov bolo páskovanie veľkým ponaučením Uvedomili si, že dôležitá je pravidelná účasť na tréningoch, ako i to, že ak nejakú techniku nezacvičia naplno na tréningu, nezacvičia ju ani na páskovaní.
Gratulujeme k získaniu certifikátu a želáme využiť znalosti v džudistických zápasoch na súťažiach.

Fotka Igora Zanovita. Fotka Igora Zanovita.