Currently browsing author

Igor Zanovit

Šťastný rodičia.

Martinskí judisti – hrdosť rodičov Medzinárodný turnaj, ktorý prebiehal v sobotu, 19. októbra 2019 v Poprade bol ukážkovým úspechom martinských judistov. Vybojovali 3 zlaté, …

VC Malacky

Začínane VC Malacky a už je aj koniec. 230 učastnikov 28 oddielov. Martin reprezentovalo 12 pretekárov. 1. miesto: LAZAR Matúš, LAZAR Milan, …

Školenie rozhodcov

V dňoch 14.-15. 9. 2019 Slovenský Zväz Juda v spolupráci s JC ZŤS Martin organizoval školenie rozhodcov na získanie 1. a 2. …

Poďakovanie.

Judo club ZŤS Martin, by sa chcel touto cestou poďakovať pri organizovaní letného judo sústredenia trénerom: Miroslavovi ŠENKÁROVI, Igorovi ZANOVITOVI, Ľubošovo FROLOVI, …

Bojovali v bani.

                    Na pozvanie z MOSIR BOCHNA /Polsko/sme sa zúčastnili netradičného turnaja v jude.Turnaj sa konal v soľnej bani 250m pod zemou,kde bolo …

SUPER SOBOTA PRE MARTINSKÝCH JUDISTOV

Zaželal by som každému trénerovi zažiť takú sobotu, keď jeho zverenci na najvyššej súťaži roka odovzdajú všetko čo ich tréneri v Martine …

Turnaj v Prahe

PRAŽSKÝ POHÁR V JUDE. CTM SEVER a výber TON Sever absolvoval plný víkend juda v Prahe pod vedením trénerov Miroslava Šenkára /JC …