Smutná správa.

 
Dnes 1.5.2020 nás opustil dlhoročný funkcionár / tajomník a vedúci družstva/ Judo clubu ZŤS MARTIN
VLADIMÍR VRAB. Pán Vrab bol nesmierne svedomitý a starostlivý človek. My mladý judisti sme mali u neho podporu a vždy vedel aj z neúspechu urobiť prospech pre judo.
NAVŽDY BUDEME NA NEHO MYSLIEŤ A SPOMÍNAŤ.
ĎAKUJEME