Školenie rozhodcov

V dňoch 14.-15. 9. 2019 Slovenský Zväz Juda v spolupráci s JC ZŤS Martin organizoval školenie rozhodcov na získanie 1. a 2. kvalifikačného stupňa. Školenia sa zúčastnilo 36 záujemcov, čo je vynikajúce. Poďakovanie patrí lektorovi p. Donnerovi za odovzdanie svojich skúseností a praktických znalosti a p. Šenkarovi za zabezpečenie priestorov a ubytovania. Všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov v rozhodcovskej činnosti.

 

 

https://www.facebook.com/groups/1561251367447394/