Posedenie a poďakovanie

Už tradične sa stretáme s priateľmi v kolkárni v Priekope. Tréneri si nevedia predstaviť fungovanie oddielu bez spolupráce s rodičmi. Touto cestou by sme im chceli poďakovať.

Fotka Miroslava Šenkára.        Fotka Miroslava Šenkára.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=351808805184080&set=pcb.1823337794572082&type=3&theater