Poďakovanie.

Judo club ZŤS Martin, by sa chcel touto cestou poďakovať pri organizovaní letného judo sústredenia trénerom: Miroslavovi ŠENKÁROVI, Igorovi ZANOVITOVI, Ľubošovo FROLOVI, Ivanovi MINÁRIKOVI, Miroslavovi HLOBEJOVI, Stanovi KUCHÁROVI, Ivanovi RÍDZEMU, Ľudovítovi JAMRICHOVI, Ivane JAROŠOVEJ a Jánovi HOLUBEKOVI.

Ďalej poďakovať rodičom: Mikimu MANÍKOVI, Robovi MARUNOVI a Dušanovi SOBKULIAKOVI a starším pretekárom: Jakubovi MORGOŠOVI, Michalovi MARUNOVI, Dominikovi DUONGOVI, Jakubovi KUBICOVI a Dávidovi VAŽANOVI a všetkým zúčastneným pretekárom.

Tak isto by sme chceli poďakovať rodičom a priateľom Martinského juda. Všetkým , ktorí neváhali pricestovať, stretli sa pri opekačke a v príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére.

photo_2019-08-22_15-53-21_0993