MDD v Jasenskej doline

V sobotu 19.5.2018 Judo club ZŤS Martin organizoval už tradičnú guľášku v Jasenskej doline, ktorá bola spojená s Medzinárodným dňom detí. Počasie nám tento rok prialo a  všetky deti a rodičia si mohli užiť tento deň. A že si ho užili, sme mohli  vidieť na detských tváričkách plných úsmevov. Každý rok sa snažíme pripraviť pre deti a rodičov veľa nových prekvapení a súťaží. Tento rok bola novinka lyžovačka a iné  rôzne súťaže,  na ktoré sa deti tešili a na konci ich mohla čakať sladká odmena. Deti v jednotlivých aktivitách mali možnosť vyblázniť sa, vyskúšať si svoje zručnosti.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí prispeli do programu, i tým, ktorí sa prišli zabaviť a prispeli k príjemnej nálade, ktorá počas celého dňa vládla.

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1898118896874299&set=ms.c.eJxFk9mNRTEIQzsaQdj7b2x08YvzewTGmER7WrV7ssvPzJ8CZMqRysgfqLSvwk9cEGbhqnIu6PO1lAtBfhWSFBVfEHqBzU5p49i2cJmuC3y2Ra6P~%3BiZKlVJDY4G8lnVqfp12yALrC8p3rBNoQeO12FY866kAHJu~_Tuf5gFOj03N2bD4QAMaAejMVYR5oYept2CVorKEh1BikbtQQ7KJsKayv3NZqnT5QSL0YYWN9u~_tX5TpVHns2wjrUmFyNYGJjC~%3BK2DA6VPNR3~_w8cIcBYHbbs2FPnVWAKga1o9BOFD6eGFSqConh0jHDO2RYjMEdLc9vaCHnsKkUeRRCbab8zKN6687~%3BgUMXvEXi4SY3A0y79B3Y1uvA~-.bps.a.1898117366874452.1073741861.100000286219540&type=3&theater