Konečne

Po dlhšej odmlke spôsobenej Covidom-19 sa konečne konala žiacka olympiáda v jude v priestoroch športovej haly na Podháji, ktorú organizoval Judo club ZŤS Martin. Účasť bola veľmi pekná, 12 oddielov a 129 pretekárov. Martinské judo reprezentovalo 31 pretekárov. Martinčania získali najviac prvenstiev v poradí: KUBICA Jakub ,MÁC Branislav, MÁC Juraj, LAZÁR Matúš, LAZÁR Milan, PALFFY Mateo, TEPPER Milan, ŠVEHLA Alex, HAJNECKÝ MARCO, MIKUŠOVÁ Elizabeth,
2. miesto obsadili: MATISOVÁ Júlia, PAVOLKA Daniel, LECHMAN Dávid, VEČEREK Roman, PAVLÁKOVÁ Lucia, BIEĽÁKOVÁ Paulínka, PARIČKA Jerguš, BEŇOVÁ Sofia
3. miesto obsadili: KUBOVČÍK Matias, ŠUMICHRAST Oliver, MANÍK Leonard, OČKOVÁ Laura, OČKA Michal, VEČEREK Dominik a „zemiakovú“ medailu získali MÁCOVÁ Tereza, DOBIÁŠOVÁ Sofia, BIEĽÁKOVÁ Miška, ZÁBORSKÝ Patrik, MIKUŠ Maximilián, MINÁR Radko
Všetky deti podali pekný bojový výkon, ale nedá mi nespomenúť, že MIKUŠOVÁ Elizabeth, PALFFY Mateo, PAVLÁKOVÁ Lucia, MIKUŠ Maximilián, MINÁR Radko, boli mimoriadne úspešní, napriek tomu, že sa prvýkrát zúčastnili súťaže v jude.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4379075772111920&set=pcb.2921766381395879