Martinskí judisti sa v tomto roku zúčastnili na ďalšej súťaži. Teraz sa predviedli v Žiline, kde dosiahli pekné umiestnenia. Náš oddiel reprezentovalo 21 pretekárov. 2.2.2019 sa zúčastnili na Medzinárodnej veľkej cene Žiliny, kde sa zúčastnilo 185 pretekárov zo 44 oddielov a z 2 krajín z Česka a Slovenska. Darilo sa striedavo, ale medailová žatva bola.

1. miesto obsadili: PAVOLKA Daniel, MÁC Juraj a RUTTKAY Martin
2. miesto obsadili: MÁC Juraj, LAZÁR Matúš, OČKOVÁ Laura, STOLÁROVÁ
Sofia, HROMADOVÁ Silvia, HAJNECKÝ Marko a
LAZÁR Milan
3. miesto obsadili: TOMČANY Martin, VEČEREK Dominik, CHVOSTAL
Richard, TEPPER Milan, ŠTRBA Adam,
STANČIAK Maximilián a OČKA Michal
4. miesto obsadil: RUSNÁK Jakub
5. miesto obsadila: VEČEREK Roman, VYŠKRABKOVÁ Stela a ŠKRABÁK
Tomáš

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2273608619325323&set=oa.2250261061879751&type=3&theater&ifg=1