Výmena strechy – doplnenie (dodatok č.1 k zmluve o dielo + rozpočet)

Rozpočet

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.202008